Bokproduktion

Inom företaget har en del böcker tagits fram, dels i form av textproduktion och redaktörskap, men också i form av layout och illustrerad bild. De flesta av böckerna är populärvetenskapligt skrivna och är därför tillgängliga för den som inte är specialist på området.

De böcker som framställs har följande inriktning:

Industrihistoria (företagshistoria),
Biografier,
Kommunikation i arbetslivet,
Personlig skyddsutrustning för industrin,
Vård och omsorg (offentlig sjukvård),
Även litterär produktion i form av noveller.

Exempel på tidigare utgivna böcker:

(klicka på en bild för att läsa mer om boken!)

Ut ur dimman, för TCO
Raka rör, för bokförlaget Brevskolan
Personlig skyddsutrustning, för Arbetsmiljöverket
Hiv och aids på jobbet, för Arbetarskyddsnämnden
       
Än står laven mitt i byn
190:-
Tar några frön... och flyger
190:-
Kanske längre fram
En roman, nästa generation, pris: 190:-
Bli snopp i smedjan, sa han
En barnbok om barnarbete på 1890-talet, Pris:150:-
Min alltid ihågkomne vän.. Amerikafarare skriver hem
pris: 175:-
Och livet kom emot mig
En samling dikter och noveller: pris 175:-