Föreläsningar

Eftersom jag är journalist och pedagog har jag kommit i kontakt med många människor genom åren, människor från skilda yrken och omständigheter. Det som är gemensamt för dem är behovet av kommunikation med omvärlden. Och kommunicerar gör vi på många sätt, inte alltid så framgångsrikt, men vi försöker. Ibland är det bra att hitta nya vägar för att nå fram t ex genom ett seminarium eller en föreläsning.

Följande teman föreläser jag kring:

· Kommunikation i arbetslivet
· Kreativt skrivande
· Journalistik
· Idéarbete
· Att berätta med bild

Jag arrangerar även seminarier efter dina önskemål.