Om företaget

Företaget startade 1988 av Eva Lena Bard. Inriktningen från början låg på utbildning i kommunikation inom näringsliv och offentlig förvaltning, samt kreativt skrivande för olika yrkesgrupper, bl a tekniker. Sedan blev det tidningsjournalistik av skiftande slag. Så småningom tog bokproduktionen över under 90-talet. Illustration tillkom från att ha varit en hobby till att bli en produkt. Idag ligger tyngdpunkten på journalistik, bokproduktion och illustrerade bilder.

Eva Lena Bard arbetar som skribent med lång erfarenhet av journalistiskt arbete inom dagspress, organisationspress, specialtidningar. Hon är också författare, konstnär samt föreläsare.